Previous Next

Обележавање у „зони школе“

Крај августа и почетак септембра каректерише обележавање и одржавање хоризонталне сигнализације у „зони школе“. Запослени ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, РЈ хоризонталне и вертикалне сигнализације свакодневно су били на терену како би обележавање било урађено квалитетно и на време.

Пешачки прелази, линије, зауставне траке, као и знак „школа“ су поново обележени, већина њих пластиком која је постојанија. Зарад безбедности деце и свих учесника у саобраћају на појединим местима је и видљива хоризонтална сигнализација освежена због непосредне близине школе.

Законом о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да је зона школе део пута или улице која се налази у непосредној близини школе и као таква обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. Брзина кретања возила у овој зони у насељу ограничена је до 30 км/х, а ван насеља до 50 км/х, у времену од 7 до 21 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено.

 

©2019 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места