ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Позивају се сви заинтересовани да најкасније до петка, 27.12.2019. године, до 12 часова доставе обавезујуће понуде за изнајмљивање простора на гаражи „Горан Остојић“ ради постављања рекламних банера.

Уговор са понуђачем који понуди највиши износ месечне надокнаде биће закључен на период од 36 месеци.
Банери морају бити штампани на МЕSH платну које се монтира директно на конструкцију ограде. Трошкове израде банера сноси закупац.

Димензије ограде која би могла бити искоришћена за постављање банера је:

1) на северозападној страни, према МУП-у, 28м;

2) на североисточној страни, према обданишту, 15м;

3) на југоисточној страни, према Дому здравља, 35м.

Висина ограде износи 1,4м.

Понуде са износом месечне закупнине доставити у затвореној коверти на адресу Светозара Марковића бр. 27, Ниш, са назнаком „Понуда за изнајмљивање простора на гаражи „Горан Остојић“ ради постављања рекламних банера – Комисијски отворити“

Јавно отварање приспелих понуда биће обављено 27.12.2019. године са почетком у 12:00 часова у просторијама предузећа.

©2020 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места