Previous Next

Сигнализација и Јавно осветљење

ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш поверено је вршење делатности одржавања саобраћајне сигнализације, јавног осветљења и новогодишње декорације на територији града Ниша. Ова Служба је подељена у следеће радне јединице.

У оквиру РЈ светлосне сигнализације и јавног осветљења обављају се следећи послови:

 • одржавање јавног осветљења на градском и сеоском подручју,репарација старих стубова,намештање билбордова за потребе града и трећа лица
 • одржавање и израда нових семафоризованих раскрсница
 • одржавање и уградња нових светлећих знакова,измењивих светлећих знакова и остале припадајуће опреме (тајмери,звучни и говорни аутомати итд.)
 • одржавање јавних градских часовника

У оквиру РЈ хоризонталне и вертикалне сигнализације обављају се следећи
послови:

 • одржавање и израда хоризонталне и вертикалне сигнализације
 • одржавање и израда нове саобраћајне инфраструктуре (пешачке ограде,саобраћајни стубићи,бетонске кугле и мостовске ограде)
 • одржавање и израда нове путне галантерије (принудни успоривачи брзина,еластичноодбојне ограде,саобраћајна огледала,ретрорефлектујући коловозни маркери итд)
 • одржавање и израда нових аутобуских надстрешница
 • декорација града поводом Божићних и Новогодишњих празника
 • одржавање електро,водоводне и канализационе инсталације на објектима
 • браварско-фарбарски радови за сопствене потребе и трећа лица
 • израда и монтажа банера ,бленди и лепљење плаката
 • уклањање графита са фасада јавних објеката

У оквиру РЈ за одржавање и декорацију обављају се следећи послови:

 • одржавање и израда нових аутобуских надстрешница
 • декорација града поводом Божићних и Новогодишњих празника
 • одржавање електро, водоводне и канализационе инсталације на објектима
 • браварско – фарбарски радови за сопствене потребе и трећа лица
 • послови на постављању државних и градских застава на градским скуповима и празницима
 • израда и монтажа банера, бленди и лепљење плаката
 • уклањање графита са фасада јавних објеката

 

ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш
Сигнализација, јавно осветљење и одржавање

 • 018/415.0970
 • 018/415.0971

Сарајевска 19, 18000 Ниш, Србија

©2020 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места