Сагласност

Поља означена * су обавезна. Да бисте послали сагласност и добијали додатна обавештења потребно је да једно од поља број телефона/имејл адреса буде попуњено. Поља обележена * су ОБАВЕЗНА
Име и презиме:
*
Регистрација:
*
Број телефона:
Имејл адреса:

Сагласан сам са тим да Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“- Ниш обрађује и чува моје контакт податке и прихватам да, уколико према Предузећу за неплаћену услугу паркирања имам дуговање за које може може бити покренут поступак утужења, поред опомена које Предузеће шаље на кућну адресу власника возила, добијем и додатно обавештење од Предузећа путем СМС поруке или имејла. 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврдим да сам власник/корисник возила по уговору о лизингу или овлашћењу горе унете регистарске ознаке и да је број телефона/имејл адреса коју сам унео тачан и истинит лични податак власника/корисника возила унете регистарске ознаке, те овим путем изјављујем да сам сагласан са тим да Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“- Ниш обрађује и чува моје личне податке како би ме, у складу са техничким могућностима, путем изабраног вида обавештења обавестило у вези са дуговањем које имам према Предузећу за неплаћену услугу паркирања пре покретања поступка утужења. Упознат сам са тим да ће Предузеће, уколико не измирим дуговање по добијеном обавештењу, у законском року покренути поступак принудне наплате против корисника паркиралишта из члана 9. ст. 2. Одлуке о управљању јавним паркиралиштима („Сл. лист града Ниша“ бр. 49/2022).
Давалац сагласности је упознат са одредбом из члана 23. Одлуке о управљању јавним паркиралиштима да се налог за плаћање еДПК уручује путем обавештења преко званичног сајта Предузећа, те се у случају постојања техничких сметњи за слање обавештења путем смс-а/имејла давалац сагласности не ослобађа обавезе да се информише о издатом налогу за плаћање еДПК као и обавезе плаћања у року назначеном на електронском налогу за плаћање еДПК.
Такође, сагласан сам са тим да мој контакт телефон Предузеће користи како би ме обавестило уколико је неопходно померање мог возила са паркинг места или површине јавне намене ради несметаног рада неке јавне службе/предузећа, током званичних посета, манифестација, привремене измене режима саобраћаја итд.
Давалац сагласности има право да пристанак из претходних ставова делимично или у потпуности опозове, с тим да опозив пристанка мора бити у писаној форми, уз несумњиву потврду идентитета лица на које се подаци односе.
Давалац сагласности је у обавези да благовремено обавести ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш о промени било ког податка који је дат овим путем, те уколико то пропусти да учини, ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш неће бити одговоран за настанак евентуалне штете по том основу.
©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места

Please publish modules in offcanvas position.