Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Где је мој ауто?

Регистарска ознака возила:

Потребна документа

Приликом преузимања возила на локацији ЈКП „Паркинг сервис” - Ниш (Булевар Цара Константина бб - код кванташке пијаце) неопходно је доставити:

Физичко лице

  • власник возила – личну карту и саобраћајну дозволу
  • корисник возила – личну карту, саобраћајну дозволу и оверено овлашћење или оверен купопродајни уговор

Правно лице

  • личну карту, саобраћајну дозволу и овлашћење на меморандуму фирме
 
Плаћање услуге уклањања и чувања возила

Услуга уклањања возила по налогу овлашћеног лица плаћа се пре преузимања возила.

 
Плаћање услуга чувања возила

По истеку 24 сата од уклањања возила на локацију ЈКП „Паркинг сервис” - Ниш почиње да се обрачунава услуга чувања возила. Овај износ се плаћа приликом преузимања возила.

 Цене уклањања и чувања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење непрописно паркираних возила 
Возила до 800 кг
1.1 Уклањање на депо возила масе до 800 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 5.000 динара
1.2 Уклањање на депо возила масе до 800 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 6000 динара
Возила од 801 до 1.330 кг
2.1 Уклањање на депо возила масе од 801 кг до 1.330 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 6.000 динара
2.2 Уклањање на депо возила масе од 801 кг до 1.330 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 8.000 динара
Возила од 1.331 до 1.900 кг
3.1 Уклањање на депо возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 8.000 динара
3.2 Уклањање на депо возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 10.000 динара

Возила од 1.901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе
(збир масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани за 15 путника

4.1 Уклањање на депо возила од 1.901 кг тежине и више, теретних возила до 4 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 путника паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 13.500 динара
4.2 Уклањање на депо возила од 1.901 кг тежине и више, теретних возила до 4 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 путника паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 20.250 динара
Теретна возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), 
аутобуси регистровани од 16 до 45 путника, камионске приколице
5.1 Уклањање на депо теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника, камионских приколица паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 20.250 динара
5.2 Уклањање на депо теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника, камионских приколица паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 30.375 динара
Теретна возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), 
камионске полуприколице, аутобуси регистровани за преко 45 путника, грађевинске и пољопривредне машине
6.1 Уклањање на депо теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), камионских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 30.375 динара
6.2 Уклањање на депо теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), камионских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 45.562,50 динара
  НАПОМЕНА:  
  
Посебне површине обухватају:   
 1. резервисана паркинг места за одређене кориснике,   
 2. резервисана паркинг места за особе са инвалидитетом,   
 3. површине испред гаража и колских пролаза,   
 4. жуте траке резервисане за саобраћај јавног градског превоза,   
 5. пешачке прелазе,   
 6. површине намењене за кретање пешака - тротоаре,   
 7. зелене површине и парковске стазе,   
 8. стајалишта за возила јавног градског превоза (на коловозу и тротоару),   
 9. зоне раскрсница и кружне токове,   
10. мостове,   
11. вијадукте,   
12. надвожњаке,   
13. подвожњаке,   
14. тунеле,   
15. саобраћајне петље,   
16. аутопут и део аутопута на територији града,   
17. бициклистичке стазe,   
18. рампе и просторe намењене за кретање особа са инвалидитетом,   
19. тргове,   
20. кејове реке,   
21. улице пешачке зоне,   
22. колско-пешачке стазе у стамбеним и пословним блоковима,   
23. противпожарне стазе,   
24. прилазе болницама и другим јавним објектима,   
25. шахтове и прикључке намењене ватрогасцима и комуналним службама,   
26. школска дворишта,   
27. спортске терене,   
28. простор намењен за игру деце,   
29. простор бензинских пумпи,   
30. поплочане тротоаре и остале поплочане површине и   
31. јавне површине ако су возила ту остављена противно прописима локалне самоуправе - општине или града.
 
Започети процес уклањања возила
 1. За сва возила

4.000
динара

Постављање уређаја којима се спречава одвожење непрописно паркираних возила 
 1. За сва возила 4.000
динара
Остале услуге премештања и чувања возила
 1. Услуге по захтеву трећих лица (превоз, пренос, шлеповање и сл.), по радном часу 3.390
динара
 2. Чување уклоњених возила на депоу преко 24 часа, до 10 дана, за сваки дан 500
динара
 3. Чување уклоњених возила на депоу преко 10 дана, за сваки дан 50
динара

Напомена: Цене су исказане са ПДВ-ом

Информације и жалбе

Налог за пренос возила издају Саобраћајна полиција, Комунална милиција и Комунална инспекција општине или града.

За додатне информације можете се обратити следећим службама:

  • Одељење саобраћајне полиције - Војводе Мишића бр. 56 - 018 527-767
  • Комунална милиција - Катићева број 29 - 018 415-02-01
Најчешће постављана питања у вези са уклањањем непрописно паркираног возила

Која је процедура код уклањања непрописно паркираног возила?

Специјално возило „Паук“ уклања непрописно паркирано возило с места прекршаја и премешта га на депо за уклоњена возила, Булевар Светог цара Константина б.б., ИСКЉУЧИВО по налогу овлашћених органа односно САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ИЛИ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ.

Коме да пријавим непрописно паркирано возило које угрожава безбедност пешака?

Уколико бисте хтели да пријавите непрописно паркирано возило које онемогућава несметен пролаз пешацима или утиче на безбедност свих учесника у саобраћају у било ком смислу, то треба да учините пријављивањем надлежним органима- саобраћајној полицији или комуналној милицији а не ЈКП-у „Паркинг сервис“- Ниш.

ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш поступа искључиво по налогу поменутих надлежних органа.

Шта се догађа уколико се појави власник возила у току уклањања возила?

Уколико се власник возила појави а да је поступак уклањања непрописно паркираног возила започет, поступак се обуставља и власнику се издаје налог за плаћање трошкова покушаја уклањања возила са места прекршаја у износу од 4.000,00 динара и прекршајни налог. Налози за накнаду трошкова и прекршајни налог се шаљу власнику возила на кућну адресу.

Која је процедура уколико ми „Паук“ уклони возило?

Уколико специјално возило „Паук“ уклони непрописно паркирано возило премешта га на депо за уклоњена возила на адреси Булевар Светог цара Константина б.б., где власник може преузети возило уз плаћање прекршајног налога и накнаде за превожење возила, која је различита у зависности од тежине тј. тонаже уклоњеног возила. Уколико власник не преузме уклоњено возило у року од 24 сата од уклањања, уз наведене трошкове, приликом преузимања возила платиће и трошкове лежарине. Све износе можете наћи у "Ценовнику".

Коме треба да пријавим нерегистровано напуштено возило које заузима јавну површину?

Возило које заузима јавну површину, а које је напуштено, није у возном стању, без регистарских ознака и регистрационе налепнице или са регистрационом налепницом која је истекла пре више од 60 дана, можете пријавити комуналној милицији или комуналној инспекцији градске општине на чијој површини се такво возило налази. Уколико возило не буде од стране власника уклоњено са јавне површине у року који се налази на налогу који је издао комунални милиционар или комунални инспектор, поменуто надлежно лице издаје ЈКП-у „Паркинг сервис“- Ниш решење о уклањању таквог возила са површине јавне намене и премештања на депо за уклоњена возила.

<h5Колики је рок чувања возила на депоу?

Предузеће је у обавези да чува возила 120 дана од дана када су премештена на депо. Уколико власник не преузме возило у року од 120 дана, возило се предаје рециклажном центру као секундарна сировина ради даљег третирања у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон и 35/2023).

Кориснички сервис


  018 517-778
     018 517-556
     018 415-0975
        Све информације о
        систему паркирања

Закажите разговор


  018 517-333
  Опција 2

Забрана паркирањa


  018 503-470
        Пријавите непрописно
        паркирано возило

Јавно осветљење


  018 415-0970
     018 415-0971
        Пријава кварова на
        јавном осветљењу
   Контактирајте нас

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места