поља обележена звездицом (*) су обавезна
ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ УСЛУГА
Име и презиме*
ЈМБГ
Бр.л.к.
Адреса *
Телефон *
Факс
Е-mail *

Р Е К Л А М А Ц И Ј А

Услуга за паркирано возило плаћена коришћењем (обележити) *
Мобилног телефона
Карте за паркирање
Станарска - Претплатна карта

ПЛАЋАЊЕ КОРИШЋЕЊЕМ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА
Број мобилног телефона (пример: 06x0000000)*
Регистарски број возила који је уписан у моб.телефон *
Поруку сте послали на м-паркинг број (обележити) *
9180 - Екстра зона
9181 - Црвена зона
9182 - Зелена зона
9184 - Црвена вишесатна
9185 - Зелена вишесатна
Број карте за паркирање из СМС *

ПЛАЋАЊЕ КОРИШЋЕЊЕМ КАРТЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ
Серијски број паркинг карте *

ДНЕВНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ
Серијски број дневне карте *
Датум *

Напомена корисника услуга *
поља обележена звездицом (*) су обавезна

Сигурносни код:
Унесите сигурносни код:

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места