Previous Next

Обележавање саобраћајне сигнализације у Војводе Путника

Реконструисана улица Војводе Путника у Нишу добила је комплетну сигнализацију. Радници Службе за сигнализацију ЈКП-а „Паркинг сервис“ – Ниш су целодневно на терену у циљу да хоризонтална и вертикална сигнализација на овој локацији у што краћем року буде обележена.

Улица Војводе Путника представља једну од битнијих саобраћајница у граду. У циљу безбедног кретања како пешака тако и возача било је неопходно завршити обележавање новог асфалта и поставити саобраћајне знакове.

Обележено је пет пешачких прелаза на прилазним саобраћајницама, БУС стајалишта, док су уз два кружна тока исцртане зебре, шрафуре и зауставне линије. Поред попречних саобраћајних ознака, урађено је и око 1.500 метара подужних ознака, а, такође, постављено је и 20 саобраћајних знакова.

©2023 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места