Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Обавештење о истеку рока за преузимање принудно уклоњених возила

ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш позива власнике чија се возила налазе на депоу Паркинг сервиса, а којима je закључно са 12. 08. 2023. године истекао рок од 120 дана чувања на депоу за уклоњена возила, да преузму своје возило у наредних 10 дана, након измирења трошкова, у супротном ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш стиче право продаје предметних возила у циљу намирења свих доспелих трошкова у складу са Одлуком о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (Службени лист града Ниша бр. 17 од 27. 02. 2020. године).

За све додатне информације можете се обратити Служби за транспорт, позивом на број  018/217-111 или лично, на депоу ЈКП-а „Паркинг-сервис“- Ниш, Булевар Светог цара Константина б.б. сваким радним даном и суботом у периоду од 7 до 20 часова и недељом у периоду од 7 до 13 часова.

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места