Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Позив сопственицима возила

ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш упућује позив власницима чија су возила уклоњена по налогу надлежних органа са површина јавне намене и налазе се на депоу Паркинг сервиса, а којима закључно са 04. 06. 2024. године истиче рок од 120 дана чувања на депоу за уклоњена возила, да преузму своје возило у наредних седам дана, након измирења трошкова, у супротном ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш стиче право продаје предметних возила као секундарних сировина у циљу намирења доспелих трошкова, у складу са Одлуком о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (Службени лист града Ниша бр. 17 од 27. 02. 2020. године).

Уколико се на списку налази возило чији сте власник или корисник по овлашћењу или уговору о коришћењу и располагању возилом исто можете преузети на депоу ЈКП-а "Паркинг сервис"- Ниш на адреси Булевар Светог цара Константина б.б.

За све додатне информације можете се обратити Служби за транспорт, позивом на број  018/217-111 или лично на депоу ЈКП-а „Паркинг-сервис“- Ниш, сваким радним даном и суботом у периоду од 7 до 20 часова и недељом у периоду од 7 до 13 часова.

 

 

Р. БР.

РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА

МАРКА АУТОМОБИЛА

1.

NI103PA

FIAT

2.

NI198JG

FORD

3.

NI278NF

CITROEN

4.

NI146VČ

RENAULT

5.

NI208UX

OPEL

6.

BG1170HF

PEUGEOT

7.

BG1050HL

MERCEDES

8.

NI026NR

OPEL

9.

NI206BS

ZASTAVA

10.

NI088HY

SAAB

11.

без рег. ознаке

RENAULT

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места