Previous Next

Реконструкција и семафоризација нове раскрснице

У склопу израде нове раскрснице код Булевара 12. Фебруар и Хероја са Кошара у току је реконструкција јавног осветљења и семафоризација у зони раскрснице.

Реконструкцијом је предвиђено измештање стуба јавне расвете и постављање новог, висине 10,5 метара. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш је извршио израду анкер стопе и набавку и монтажу стуба којим ће бити замењен постојећи, а који ће бити постављен на новоформираном острву. Током уређења израђена је кабловска канализација дужине 80 метара за напајање стуба.

С обзиром на то да је у питању семафорска раскрсница, запослени Службе за сигнализацију, јавно осветљење и новогодишњу декорацију до сада су завршили ископ и бетонирање 6 разводних шахти и 3 темеља за конзолне семафорске стубове и 4 темеља за стандардне семафорске стубове, а подигли су и 3 конзолна и 4 стандардна семафорска стуба.

Такође, када је реч о јавном осветљењу, на нишком кеју је на потезу од ТЦ „Рода“ до продајног објекта компаније „LIDL“ замењено 17 сијалица, као и пригушнице и упаљачи. Санирана су и три квара на мрежи на наведеној локацији.

©2020 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места