Previous Next

Ново јавно осветљење у Горњој Врежини

Дуж прилазног пута за ново насеље Дубрава – Суводол, ка Горњој Врежини, постављено је девет нових електричних стубова јавног осветљења, 10 светиљки и развучена инсталација између 10 поља, која су повезана и пуштена у функцију.

Ова прилазна деоница сада је у потпуности осветљена, што житељима овог насеља пуно значи, јер је сама улица која води ка насељу прометна.

Пре електрификације урађени су земљани радови, почев од ископа рупа, преко монтаже стубова и светиљки, па до постављања каблова и повезивања на мрежу.

Захтев је поднела Градска општина Пантелеј, на иницијативу житеља насеља Дубрава, а постављање нових стубова јавне расвете је реализовано из средстава одржавања јавног осветљења.

©2019 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места