Previous Next

Постављена пешачка ограда у „зони школе“

У оквиру континуираних активности за већу безбедност учесника у саобраћају, постављена је заштитна ограда у зони школе “Десанка Максимовић“ у Новом селу. 

Радници ЈКП “Паркинг сервис“ – Ниш искористили су повољне временске услове и поставили заштитну пешачку ограду на део тротоара испред школе, у дужини од 20 метара, која је израђена у радионици предузећа. 

На овој локацији до сада су постављени термопластични знакови, измењиви светлећи знакови са радаром о регистровању брзине кретања и катадиоптерима који су на самом пешачком прелазу, који је израђен деболовученом пластиком. Постављањем заштитне пешачке ограде комплетиран је школски прелаз по пројекту о безбедности деце у саобраћају. 

Законом о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да је зона школе део пута или улице која се налази у непосредној близини школе, и као таква обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. Брзина кретања возила у овој зони ограничена је до 30 км/х, а ван насеља до 50 км/х, у времену од 7 до 21 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено. 

Такође, постојанијом дебеловученом пластиком обележена је и хоризонтална сигнализација на раскрсници улица Књажевачка – Булевар Медијана. 

 

 

©2020 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места