Previous Next

Обележавање пуним интезитетом

Повољни временски услови, мање саобраћајне гужве у граду, као и реконструкција коловоза градских саобраћајница погодовали су да се у претходном периоду обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације ради појачаним интензитетом.

Радници Службе за сигнализацију, јавно осветљење и декорацију су били свакодневно на терену и својим ангажовањем допринели да улице Ниша буду обележене професионално и по правилима струке, уз висок ниво квалитета.

Пратећи динамику реконструкције коловоза комплетно новом хоризонталном сигнализацијом обележене су улице Јована Ристића, Вардарска, Генерала Милојка Лешјанина, Камени мост и део улице Књегиње Љубице, Кеј Мике Палигорића, Трг краља Александра, Трг Павла Стојковића, Обилићев венац, Булевар Николе Тесле, Панталејска и део Југ Богданове.

Поред наведених локација, предузеће је обновило сигнализацију на свим саобраћајницама у Нишкој Бањи, Пантелејској, Књажевачкој, Сомборском Булевару, Булевару Медијана, Булевару Немањића, Војводе Мишића, део Нишавске, део Вождове улице и на Византијском булевару, где се радови приводе крају.

Такође, обележено је и неколико локалних саобраћајница и то у правцу Габровца, Кнежице и Малче.
И у наредном периоду ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш ће наставити да ради у интересу грађана Ниша, како би коловози, пешачки прелази, БУС стајалишта били уочљивији.

 

©2020 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места