Previous Next

У јеку сезоне обележавања

 

Ефикасност и квалитетан рад јесу обележја радника ЈКП-а „Паркинг сервис“– Ниш који свакодневно на терену брину о својим суграђанима како када је у питању безбедност на нишким саобраћајницама тако и о томе да ниједан грађанин Ниша не буде у мраку испред своје куће.

Сезона обележавања је ове године кренула мало раније, с обзиром на то да је током претходних пролећних месеци било мање гужве на улицама, а истовремено и погодних временских услова.

Радило се пуним капацитетом- постављена је нова и обновљена је већ постојећа вертикална сигнализација, а радило се и на проширењу мреже јавног осветљења.

Обележене су саобраћајнице у ужем и ширем центру града попут Светозара Марковића, Краља Стефана Првовенчаног, Николе Пашића, Пријездине, Обреновићеве, Вождове, Војводе Мишића, Обилићевог венца, Булевара 12. фебруар, Булевара Николе Тесле, Булевара Светог цара Константина и многих других.

Обновљена је хоризонтална сигнализација и на већини најфреквентнијих раскрсница на територији општинa Медијана и Пантелеј, као и пешачки прелази, зауставне линије, стрелице, обележена БУС стајалишта и постављени принудни успоривачи брзине како у градским насељима Брзи Брод, Пантелеј, Горњи и Доњи Комрен тако и у зонама школа у селима Мрамор, Габровац, Бербатово и Вукманово.

Кружни токови на раскрсници Булевар Николе Тесле – Александра Медведева, Пантелејска - Краља Стефана Првовенчаног комплетно су опремљени новом вертикалном саобраћајном сигнализацијом.

Јавно осветљење у Нишу је свакодневно одржавано. Радило се и ради се на отклањању кварова и замени сијалица, а и поред ових уобичајених активности решавају се и проблеми осветљења у одређеним деловима града, у приградским насељима и селима. Проширена је мрежа јавног осветљења у улицама Душана Поповића, Радмиле Савићевић, Луковић Љубице, на Сомборском булевару, у насељу Брзи Брод и у селима Матејевац и Крушце.

И у наредном периоду ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш ће наставити да ради у интересу грађана Ниша, а током августа и септембра ће се интензивније радити на обележавању зона школа.

©2020 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места