Previous Next

Олакшано паркирање за родитеље ученика Специјалне школе „Бубањ“

У циљу уређења саобраћајних површина у оквиру Специјалне школе са домом ученика „Бубањ“, радници Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“- Ниш обележили су пет паркинг места за особе са инвалидитетом за родитеље ученика ове школе. Паркинг места су обележена у складу са најновијим европским стандардима.

Према речима директора школе, на овај начин ће у великој мери бити олакшано довођење ученика у школу, јер ће ова места бити намењена искључиво за ту сврху, а и време задржавања ће бити ограничено.

Договорено је и да у наредном периоду ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш пружи стручну подршку на уређењу саобраћаја и паркирања у оквиру школе.

©2020 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места