Саопштење

ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш обавештава власнике возила која су принудно уклоњена по решењу Управе за комуналне делатности и инспекцијске послове Града Ниша – Одсек инспекција за путеве, као и по решењима комуналних инспекција надлежних градских општина, да своја возила, након што измире све припадајуће трошкове, могу преузети на депоу ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш, Булевар Светог цара Константина б.б. (код кванташке пијаце), радним данима и суботом у периоду од 07 до 21 час и недељом од 07 до 14 часова.
Све додатне информације могу се добити позивом на број телефона 018/ 217-111 или лично на депоу ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, Булевар Светог цара Константина б.б.

©2022 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места