Обавештење о истеку рока за преузимање принудно уклоњених возила

Обавештење о истеку рока за преузимање принудно

уклоњених возила

 

 

ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш обавештава све власнике  возила која су принудно уклоњена у периоду до 1. децембра 2020. године и која се налазе на депоу ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш да истиче рок од 120 дана у којем су дужни да преузму своје принудно уклоњено возило након што плате трошкове поступка, одношења, лежарине и друге доспеле трошкове.

            Након истека наведеног рока од 120 дана од момента уклањања возила, ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш стиче право продаје предметних возила у циљу намирења свих доспелих трошкова у складу са Одлуком о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (Сл. лист Града Ниша бр.17 од 27.2.2020. године).

            За све додатне информације можете се обратити Служби за транспорт, телефоном на број  018/217-111 или лично, на депоу ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш, сваким радним даном и суботом у периоду од 7 до 20 часова и недељом у периоду од 7 до13 часова.

У Нишу, 31.3.2020. године                                                           ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш

©2022 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места