Јавни позив власницима возила

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш

Ул. Светозара Марковића бр. 27, Ниш

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

СОПСТВЕНИЦИМА ВОЗИЛА

 

Предмет позива су возила која су уклоњена са површина јавне намене, у складу са законом и одлукама Града Ниша, ангажовањем техничких средстава предузећа и по налогу надлежних органа и која су смештена на адреси Булевар Светог цара Константина б.б. у Нишу.

Уколико се на списку налази возило чији сте власник или корисник по овлашћењу о управљању и располагању возилом, исто можете погледати радним данима од 09 до 14 часова најкасније до 05.08.2021. године, и преузети по претходно измиреним трошковима које је Предузеће имало овим поводом. У противном, по истеку наведеног рока, непреузета возила ће се сматрати напуштеним и предузеће стиче право продаје возила  у циљу намирења трошкова поступка, одношења, лежарине и других доспелих трошкова.

Све информације о овим возилима сопственици могу добити на телефон 018/217-111 сваког радног дана од 09 до 14 часова.

Списак возила можете погледати овде.

                                                                                                                                                              ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш

©2021 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места