Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Пословни профил и делатност ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш

ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш је јавно комунално предузеће које се бави управљањем јавним паркиралиштима, одржавањем саобраћајне сигнализације, јавног осветљења и новогодишње декорације на територији града Ниша.

Основано је јула 2006. године од стране Скупштине града Ниша, а званично регистровано код Агенције за привредне регистре августа 2006. године, са идејом да се на системски начин реши проблем паркирања у централној зони града и да се уређењем паркинг места и паркиралишта допринесе комуналном реду у самом граду. Предузећу је поверено и вршење делатности у области одржавања саобраћајне сигнализације, јавног осветљења и одржавања новогодишње декорације на територији града Ниша.

Претежна делатност предузећа су услужне делатности у копненом саобраћају (5221), постављање електричних инсталација (4321) и изградња путева и аутопутева - постављање саобраћајне сигнализације (4211).
Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" - Ниш обавља следеће послове:

  • одржавање, уређивање, обележавање и коришћење јавних паркиралишта,
  • уклањање непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оштећују јавне површине,
  • друге послове који се односе на рад паркиралишта и јавних гаража
  • одржавање саобраћајне сигнализације (вертикалне, хоризонталне и светлосне),
  • одржавање јавног осветљења
  • одржавање новогодишње декорације
©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места