Број слободних места на паркиралиштима

Број слободних места на нашим паркиралиштима

Јавна гаража "Синђелићев трг"

Јавна гаража "Горан Остојић"

Подземна гаража "Амбасадор"

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места