Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Беби паркинг карта

Право на електронску Беби паркинг карту (еБПК) имају родитељи деце рођене у 2024. години тј. од 01. јануара 2024. године.

Потребно је да један од родитеља има пребивалиште у Нишу. Рок за подношење захтева за издавање еБПК је годину дана од дана рођења детета, а рок важења еБПК је годину дана од дана издавања.

Електронска Беби паркинг карта садржи 30 сати бесплатног паркирања у било којој зони од постојеће три зоне паркирања у Нишу (ЕКСТРА, ЦРВЕНА, ЗЕЛЕНА), и важно је да корисник еБПК поштује временско ограничење паркирања за зону у којој се налази - максимално 60 минута у екстра зони, 120 минута у црвеној зони, 180 минута у зеленој зони. Уколико корисник еБПК прекорачи прописано зонско временско ограничење, биће му издат електронски налог за плаћање дневне паркинг карте.

Jедна електронска Беби паркинг карта важи искључиво за једно возило за које је издата.

Како корисник еБПК активира бесплатан сат паркирања?

Систем контроле и наплате паркирања аутоматски ће активирати бесплатни сат паркирања уколико возило корисника који поседује еБПК буде од стране контролора паркирања или возила Scan-Car опажено на општем паркиралишту, а да корисник није платио услугу паркирања. Уколико се возило задржи на паркинг месту више од једног сата, у зони у којој је временско ограничење веће од 60 минута, систем ће аутоматски активирати још један сат (други или трећи сат уколико је возило у Зеленој зони) бесплатног паркирања.

Бесплатна електронска Беби паркинг карта се издаје на шалтерима Корисничког сервиса Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“- Ниш, улица Генерала Милојка Лешјанина бр. 39 у Нишу, радним данима од 7.00 до 20.30 часова и суботом од 7.00 до 14.00 часова.

Приликом подношења захтева за активирање електронске Беби паркинг карте потребно је доставити на увид следећу документацију:

  • извод из матичне књиге рођених за дете;
  • личну карту подносиоца захтева;
  • саобраћајну дозволу за возило за које се издаје еБПК.

Корисник ће информацију о сваком искоришћеном бесплатном сату паркирања, као и преосталом броју неискоришћених бесплатних сати, добити путем СМС поруке на број мобилног телефона који је уписао у захтев приликом подношења истог.

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места