Паркинг места за особе са инвалидитетом

Паркинг места за особе са инвалидитетом одређена су и обележена у складу са актима које доноси надлежна Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Категорије корисника које могу да користе ова паркинг места одређене су Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ниша, које доноси Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.

ПЛАН (РАСПОРЕД) ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Р.б.

Улица

Број П.М.

Зона

Локација

1 Николе Пашића  3 Е ТЦ Калча
2 Николе Пашића  4 Е Скупштина Града
3 Tрг Републике 2 Е  Удружење дистрофичара Ниш
4 Орловића Павла  2 1 Главна пошта, Предшколска установа Пчелица
5 Цара Душана 2 1 Републички фонд за здравствено осигурање  
6 7. јули  2 1 Градска кућа
7 Обилићев венац -плато 1 1 Испред Телекома
8 Светозара Марковића 2 1  Међуопштинска организација савеза слепих
9 Синђелићев Трг  2 1 Спортски савез инвалида, код Дечје библиотеке
10 Кеј Мике Палигорића  2 2 Зграда Универзитета
11 Кеј кола српских сестара  2 2 Војни диспанзер
12 Јована Ристића 1 2 Општинска организација цивилних инвалида рата
13 Хајдук Вељкова 3 2 Градска огранизација инвалида рада
14 Војводе Танкосића  2 2 Дом здравља
15 Војводе Танкосића 1 2 Месна заједница „Филип Кљајић“
16 Ђуке Динић  2 2 Пијаца
17 Цара Душана 1 2 Испред броја 92, раскрсница са Првомајском
18 Трг Краља Александра  3 2 Правни и Економски факултет
19 Ћирила и Методија 3 2 Филозофски факултет
20 Трг 14. октобра 2 2 Пошта
21 Доситеја Обрадовића  2 2 Месна канцеларија
22 Јеронимова  2 2 Гимназија 9. мај
23 Пријездина  3 2 Саборна Црква
24 Јелене Димитријевић  1 2 преко пута амбуланте
25 Југовићева 1 2 Код кућног броја 24
26 Париске Комуне  2 2 ГО Медијана
27 9. бригаде 1 2   
28 Стојана Новаковића 1 2   
29 Паркиралиште Ровче 3 П  
30 Паркиралиште Синђелићев трг 2 П  
31 Паркиралиште Чаир  3 П код стадиона Чаир
32 Ђуке Динић -прилаз 2 ВЗ прилаз Аутобуској станици 
33 9. бригаде плато 3 ВЗ Хала Чаир- код улаза за базен
34 Ђуке Динић – прилаз АС 2 ВЗ Прилаз аутобуској станици
35 Kњажевачка  4 ВЗ Градско Удружење церебралне и дечије парализе Ниш
36 Марина Држића 1 ВЗ Здравствена станица Делијски Вис
37 Булевар др Зорана Ђинђића 1 ВЗ код кућног броја 2
38 Булевар др Зорана Ђинђића 1   код кућног броја 6
39 Божидарчева  1 ВЗ код кућног броја 24
40 Драгише Цветковића 1 ВЗ  
41 Византијски булевар 1 ВЗ код кућног броја 8

©2020 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места