Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Previous Next

РЈ "Транспорт" - "Паук" служба

ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш  у оквиру своје делатности управљања јавним паркиралиштима у граду обавља и послове уклањања и премештања паркираних возила по налогу надлежног органа.

Уклањање непрописно паркираних возила, по налогу саобраћајне полиције или комуналне инспекције, обавља се у циљу успостављања комуналног реда и повећања безбедности свих учесника у саобраћају.

Власници уклоњених возила своја возила могу подићи на депоу, сваког дана у периоду 0-24 часова.

 

JКП "Паркинг сервис" -Ниш
РЈ "Транспорт" - "Паук" служба 

Телефон: 018/ 217-111
Адреса: Булевар Светог цара Константина б.б. (код кванташке пијаце)
Радно време: 0 - 24 часова

 

 Цене уклањања и чувања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење непрописно паркираних возила 
Возила до 800 кг
1.1 Уклањање на депо возила масе до 800 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 5.000 динара
1.2 Уклањање на депо возила масе до 800 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 6000 динара
Возила од 801 до 1.330 кг
2.1 Уклањање на депо возила масе од 801 кг до 1.330 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 6.000 динара
2.2 Уклањање на депо возила масе од 801 кг до 1.330 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 8.000 динара
Возила од 1.331 до 1.900 кг
3.1 Уклањање на депо возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 8.000 динара
3.2 Уклањање на депо возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 10.000 динара

Возила од 1.901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе
(збир масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани за 15 путника

4.1 Уклањање на депо возила од 1.901 кг тежине и више, теретних возила до 4 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 путника паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 13.500 динара
4.2 Уклањање на депо возила од 1.901 кг тежине и више, теретних возила до 4 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 путника паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 20.250 динара
Теретна возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), 
аутобуси регистровани од 16 до 45 путника, камионске приколице
5.1 Уклањање на депо теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника, камионских приколица паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 20.250 динара
5.2 Уклањање на депо теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника, камионских приколица паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 30.375 динара
Теретна возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), 
камионске полуприколице, аутобуси регистровани за преко 45 путника, грађевинске и пољопривредне машине
6.1 Уклањање на депо теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), камионских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 30.375 динара
6.2 Уклањање на депо теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), камионских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 45.562,50 динара
  НАПОМЕНА:  
  
Посебне површине обухватају:   
 1. резервисана паркинг места за одређене кориснике,   
 2. резервисана паркинг места за особе са инвалидитетом,   
 3. површине испред гаража и колских пролаза,   
 4. жуте траке резервисане за саобраћај јавног градског превоза,   
 5. пешачке прелазе,   
 6. површине намењене за кретање пешака - тротоаре,   
 7. зелене површине и парковске стазе,   
 8. стајалишта за возила јавног градског превоза (на коловозу и тротоару),   
 9. зоне раскрсница и кружне токове,   
10. мостове,   
11. вијадукте,   
12. надвожњаке,   
13. подвожњаке,   
14. тунеле,   
15. саобраћајне петље,   
16. аутопут и део аутопута на територији града,   
17. бициклистичке стазe,   
18. рампе и просторe намењене за кретање особа са инвалидитетом,   
19. тргове,   
20. кејове реке,   
21. улице пешачке зоне,   
22. колско-пешачке стазе у стамбеним и пословним блоковима,   
23. противпожарне стазе,   
24. прилазе болницама и другим јавним објектима,   
25. шахтове и прикључке намењене ватрогасцима и комуналним службама,   
26. школска дворишта,   
27. спортске терене,   
28. простор намењен за игру деце,   
29. простор бензинских пумпи,   
30. поплочане тротоаре и остале поплочане површине и   
31. јавне површине ако су возила ту остављена противно прописима локалне самоуправе - општине или града.
 
Започети процес уклањања возила
 7.1. За сва возила

4.000
динара

Постављање уређаја којима се спречава одвожење непрописно паркираних возила 
 8.1. За путничка возила, теретна возила највеће дозвољене масе до 3.5т (збир масе и носивости возила) и аутобусе регистроване за максимално 15 путника 4.000
динара
 8.2. За теретна возила највеће дозвољене масе преко 3.5т (збир масе возила и носивости возила), камионске приколице и полуприколице, грађевинске и пољопривредне машине и аутобусе регистроване за више од 15 путника 8.000
динара
Премештање и блокада/деблокада возила
 9.1. Блокада/деблокада возила у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача – корисника није могуће идентификовати 4.000
динара
 9.2. Премештање возила у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача – корисника није могуће идентификовати 8.000
динара
Остале услуге премештања и чувања возила
 10.1. Услуге по захтеву трећих лица (превоз, пренос, шлеповање и сл.), по радном часу 3.390
динара
 10.2. Чување уклоњених возила на депоу преко 24 часа, до 10 дана, за сваки дан 500
динара
 10.3. Чување уклоњених возила на депоу преко 10 дана, за сваки дан 50
динара

Напомена: Цене су исказане са ПДВ-ом

 

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места