Паркинг зоне - Друга (зелена) зона

Временско ограничење паркирања у другој (зеленој) зони је 3(три) часа.

Цена паркирања по започетом часу је 37 динара.

Плаћање паркирања се врши слањем СМС-а на број 9182.
Плаћање вишесатне паркинг карте (која важи до краја наплате у дану када је плаћења) врши се слањем СМС-а на број 9185.

Време наплате паркирања је радним данима од 07 до 21, а суботом од 07 до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује.

 

 

Улице у зеленој зони

7.јула

од Стефана Првовенчаног до Булевара Немањића

Мачванска

од 7.јула до Кеја 29. децембар

9. бригаде

са прилазима

Мије Петровића

Анете Андрејевић

Милентијева

Бошка Бухе

Момчила Поповића

од Обилићевог венца до Стојана Новаковића

Вардарска

од Обилићевог венца до Милојка Лешјанина

Новопазарска

од Сретена Стефановића до Вардарске

Војводе Вука

Облачића Рада

Војводе Мишића

Обилићев венац

од Момчила Поповића до Вардарске

Војводе Степе

Обреновићева

од Цара Душана до Трга 14. октобар

Војводе Танкосића

од 7.јула до Војводе Мишића

Орловића Павла

од 7.јула до Кеја 29. децембра

Генерала Боже Јанковића

Париске комуне

од Булевара Немањића до Бранка Крсмановића

Генерала Милојка Лешјанина

од Вардарске до Књегиње Љубице

Петра Вучинића

Делиградска

Првомајска

Дечанска

Прешернова

Добриле Трајковић

Пријездина

Добричка

Приморска

Доситеја Обрадовића

Простор око СЦ "Чаир"

Ђуке Динић

Рајићева

Епископска

Ратка Вукићевића

од Војводе Мишића до Учитељ Милине

Зеленгорска

Светосавска

од 7.јула до Кеја 29.децембар

Зетска

Соколска

Јабланичка

Сретена Стефановића

Јанка Веселиновића

Станка Власотинчанина

Јелене Димитријевић

Стојана Новаковића

Јеронимова

Струмска

Јована Ристића

од Вардарске до Трга Александра Ујединитеља

Тодора Миловановића

Јована Скерлића

од Ћирила и Методија до Војводе Мишића

Томе Росандића

Јосифа Панчића

Топличина

Југ Богданова

од Трга Павла Стојковића до Краљевића Марка

Трг 14.октобар

Југовићева

Трг Александра Ујединитеља

Катићева

Трг Учитеља Тасе

Кеј 29. децембар

Учитељ Милина

Кеј Мике Палигорића

од Булевара 12. фебруар до Универзитетског трга

Учитељ Тасина

Кеј Кола српских сестара

од Струмске до Књегиње Љубице

Франца Розмана

Књегиње Љубице

од Генерала Милојка Лешјанина до Бул. 12.фебруар

Хајдук Вељкова

Козарачка

Хиландарска

од Трга 14.октобар до Д. Обрадовића

Косте Стаменковића

од Цара Душана до Рајићеве

Цара Душана

од Мије Петровића до Булевара др Зорана Ђинђића

Краља Вукашина

Цвијићева

од 7.јула до Ћирила и Методија

Краља Стефана Првовенчаног

од 7.јула до Моста младости

Ћирила и Методија

Краљевић Марка

од Мајке Јевросиме до Југ Богданове

Шуматовачка

од Бул. 12. фебруар до Универзитетског трга

Лоле Рибара

од 7.јула до Кеја 29.децембар

 

Љубићска

Марије Бурсаћ

 

 

©2019 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места