Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Паркинг зоне - Опште информације

Резултати Студије мирујућег саобраћаја, коју је за потребе града Ниша израдио Саобраћајни факултет у Београду, показују да број расположивих паркинг места у централној зони не задовољава потребе корисника који морају да се паркирају у центру (становници и посетиоци неопходни за нормално функционисање садржаја центра с обзиром на његову намену).

Неусаглашеност између броја захтева и расположивог броја паркинг места, уз неадекватно управљање, довели су до тога да паркирана возила у највећој мери заузимају део уличних профила намењен динамичком саобраћају, а возила на тротоарима угрожавају безбедност свих учесника у саобраћају, посебно пешака.

Као решење проблема насталог услед недовољног броја паркинг места јавља се подела градског језгра на зоне са ограниченим временом задржавања и увођење тарифног система за наплату паркирања. Овај систем се примењује у Београду, Новом Саду, Крушевцу, Шапцу, Суботици, Обреновцу...

Принцип је веома једноставан. Паркинг места у центру Ниша подељена су у три зоне: екстра  зонуцрвену и зелену, по приоритету. То значи да у паркинг зони можете остати само у ограниченом временском периоду. Овим системом се фреквенција долазака и одлазака аутомобила значајно повећава, у неким ситуацијама и до 5 пута.

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места