Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Станарска паркинг карта

Основ за стицање права на повлашћену зонирану паркинг карту за станаре представљају важећа лична карта подносиоца захтева, под условом да се пребивалиште и адреса стана налазе у станарском сектору, и важећа саобраћајна дозвола за возило у власништву подносиоца захтева, осим у случају када подносилац захтева (станар у станарском сектору) користи аутомобил по уговору о лизингу.

Особе са инвалидитетом које су станари улица у одређеном зонираном станарском сектору могу користити општа паркиралишта бесплатно. Бесплатна паркинг картa за особе са инвалидитетом се издаје искључиво на основу одговарајућег акта управе надлежне за послове социјалне заштите који је подносилац захтева дужан да приложи уз захтев.

 

Цене повлашћених зонираних станарских паркинг карата

   Црвена и екстра зона  Зелена зона
Станарски сектори 3, 6, 7 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10
Месечна карта 650 дин. 500 дин.
Полугодишња карта 3.250 дин. 2.500 дин.
Годишња карта 6.500 дин. 5.000 дин.

 

 

Потребна документација за издавање повлашћене зониране станарске паркинг карте

1. Захтев за издавање повлашћене паркинг карте (PDF формат)
2. Саобраћајна дозвола (оригинал на увид)
3. Лична карта (оригинал на увид)
4. Особе са инвалидитетом достављају и Решење о инвалидитету надлежне Управе (ради издавања бесплатне повлашћене зониране станарске паркинг карте)

 

Овде можете преузети Упутство за издавање повлашћене зониране претплатних паркинг карата станарима (PDF формат).

Захтев уз осталу потребну документацију можете предати у Корисничком сервису ЈКП "Паркинг сервис" -  Ниш - Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш, Србија

Корисници повлашћену зонирану паркинг карту за станаре могу да прибаве или продуже и електронски, попуњавањем on-line захтева.

 

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места