On-line подношење захтева за паркинг карте

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ – Ниш омогућило је свим заинтересованим корисницима да прибаве или продуже претплатну паркинг карту електронским путем и on-line поднесу захтев за издавање претплатне карте.
Захтев могу да поднесу физичка и правна лица и предузетници.

Да бисте поднели on-line захтев неопходно је да попуните сва обавезна поља означена звездицом. Унети подаци треба да буду исправни. Уз испуњени захтев неопходно је да приложите скенирану личну карту и саобраћајну дозволу.
Информације о поднетим захтевима заинтересовани корисници могу добити у Корисничком сервису.

©2020 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места